Reference

Ovo su samo neki od značajnijih i finansijski većih poslova na kojima je preduzeće bilo angažovano u prethodnom periodu.

GOD.INVESTITOROPIS RADOVAPOZICIJA
2017.DOO SELEKTAKompletni građevinsko zanatski radovi na izradi hladnjače, Novi Sad.Izvođač radova
2016.Vinarija ErdevikRekonstrukcija krova i krovne konstrukcije, Erdevik.Izvođač radova
2015.Livnica Topola ADIzrada platformi regala i stepeništa, Topola.Podizvođač radova
2014.DOO SELEKTAIzrada magacina, kompletni građevinski, zanatski i limanrski radovi, Novi Sad.Izvođač radova
2012.MK Commerce

Kompletna izrada magacina za otkup

žitarica, Orlovat, Tomaševac, Radojevo.

Izvođač radova
2012.VICTORIA OILRadionička izrada čelične konstrukcije za kotao na biomasu, Šid.Podizvođač radova
2010.SwisslionPokrivačko-limarski radovi, Novi Sad.Izvođač radova

 

Fotografije izvedenih radova: